Výhody členství

  • Prostřednictvím spolupráce mezi školami, popř. dalšími subjekty edukace, ověřujeme inkluzivní a komunitní principy v českém (pre)primárním vzdělávání.
  • V rámci spolupráce mezi školami, popř. dalšími subjekty edukace, sdílíme příklady dobré praxe (sdílení dokumentů, metod práce, vydařených akcí apod.), koordinujeme postupy při předkládání systémových návrhů a doporučení v oblasti (pre)primárního vzdělávání.
  • Partnersky spolupracujeme v rámci rozvojových a dotačních programů.
  • Pořádáme společné vzdělávací, kulturní a sportovní akce pro děti, žáky, pedagogické pracovníky, popř. rodiče dětí a žáků.
  • Realizujeme pracovní návštěvy na školách (výměnné stáže na všech úrovních – management, metodici, poradenští pracovníci).

Reference:

 

 

Vážíme si spolupráce s dalšími členy v Lize komunitních škol, pravidelné setkávání a sdílení podobně zaměřených škol na valné hromadě Ligy je pro nás inspirací v řešení mnohých problémů.

Díky Lize komunitních škol jsme v roce 2015/2016 uvítali v naší škole pedagogy ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov ( nebo pouze pedagogy jiných škol), kterým bylo s finanční podporou OSF umožněno přijet i z velké dálky. Proběhly hospitace a vzájemné cenné sdílení pedagogů obou škol.

Díky Lize komunitních škol (a finanční podpoře OSF) jsme v roce 2017 získali zdarma příležitost vzdělávání pedagogů přímo v naší škole - kurzy Emoční sebeobrany učitele.

 

Mgr. Iveta Kosová
ředitelka školy
Základní škola a Mateřská škola, Deblín

 

Liga komunitních škol pro nás znamená zejména sdílení a podporu od kolegů, kteří se vydali stejnou cestou jako naše škola, tedy cestou směřující k inkluzivnímu vzdělávání.  

 

Ing. Zdeňka Juklová, ředitelka školy
ZŠ Velké Hamry