Liga Komunitních škol je občanské sdružení fungující od roku 2000.

 

Naší snahou je vytvořit prostřednictvím spolupráce mezi školami a sdílení příkladů dobré praxe model inkluzivního a komunitního vzdělávání zaměřený na individualizaci vzdělávací péče o žáky respektující jejich vzdělávací potřeby a prosadit tento model do českého vzdělávacího systému.

Cíle Ligy komunitních škol

 • vytvořit a rozšiřovat síť škol, které spojuje idea komunitního a inkluzivního vzdělávání:

  škola funguje v rámci komunity jakovzdělávací, kulturní a poradenské centrumškola pro všechny, vzdělávající děti a žáky srůznými vzdělávacími potřebami
 • prostřednictvím spolupráce mezi těmito školami ověřovat inkluzivní a komunitní principy v českém (pre)primárním vzdělávání.
 • předkládat návrhy na změny v českém vzdělávacím systému.
 • prosazovat systémové financování podmínek inkluzivního a komunitního vzdělávání.

Aktivity Ligy komunitních škol

 • vytvořit a rozšiřovat síť škol, které spojuje idea komunitního a inkluzivního vzdělávání:

  škola funguje v rámci komunity jakovzdělávací, kulturní a poradenské centrumškola pro všechny, vzdělávající děti a žáky srůznými vzdělávacími potřebami
 • prostřednictvím spolupráce mezi těmito školami ověřovat inkluzivní a komunitní principy v českém (pre)primárním vzdělávání.
 • předkládat návrhy na změny v českém vzdělávacím systému.
 • prosazovat systémové financování podmínek inkluzivního a komunitního vzdělávání.