ZŠ Křenova navštívila kolegy v Přerově

ZŠ Křenova navštívila kolegy v Přerově

Koncem loňského školního roku navštívilo šest pedagogických pracovníků Základní školu Boženy Němcové v Přerově. Škola má stejné složení žáků jako naše škola. Vyměnili jsme si zkušenosti v oblasti inkluzivního prostředí. Seznámili nás se svými cíli a vybavením školy. Vedení školy i škola samotná nás velice zaujaly a jsou pro nás také inspirací ke zlepšování práce.

Hlavní cíl školy v Přerově: Inkluzivní prostředí, metody učení, při kterých je žák aktivní, koordinace činností pedagogů v rámci školy, mezi školami, přizpůsobení vzdělávacích programů směrem k potřebám žáků.

Tento cíl je blízký i nám, proto jsme se dohodli na pokračování spolupráce. Poznatky z návštěvy školy byly předány ostatním pedagogům na pedagogické radě závěrem školního roku.