Workshop Vize inkluzivní školy

Workshop Vize inkluzivní školy


Na Základní škole Antonínská v Brně proběhl díky projektu, na kterém spolupracuje Liga komunitních škol a Nadace Open Society Fund, workshop Vize inkluzivní školy. Vize je důležitým hodnotovým odrazovým můstkem, který táhne tým při rozvoji jakékoli instituce nebo firmy.

Workshop vedl Mgr. Jiří Kopal, právník a konzultant, který např. v minulosti v Brně inicioval vznik Ligy lidských práv (2002) a program Férová škola (2006), zabýval se mj. také desegregací škol.

Jedním z výstupů jednoho cvičení workshopu byla definice "osobnosti" ZŠ Antonínská. 

Mluvčí: formální, spisovně hovořící, srozumitelný, sebejistý, sympatický, orientovaný

Star: Marek Eben

Maskot: lev

Planeta: lidi všech barev, všichni se mezi sebou dorozumí, příroda, jezero, harmonie

Osobnost je: odborná, žívá, otevřená 

Dalším výstupem byla např. databáze sloganů ZŠ Antonínská .... - vybíráme např. "úspěch pro každé dítě". 
Workshop byl plánován jako jednorázové setkání doplňující portfolio aktivit pedagogů na cestě hledání role školy a pedagoga v systému společného vzdělávání. 
Poděkování v závěru patří nadaci OSF ČR za podporu.