Vizitka naší školy

Vizitka naší školy

Jsme plně organizovanou základní školou s devíti postupnými ročníky a dvěma pracovišti, kde jedno je v okrajové části obce a má oddělení mateřské školy a jednu třídu s žáky 1. - 4. ročníku, kde vyučujeme malotřídním způsobem a druhé s devíti ročníky s maximálně dvěma třídami v ročníku. Charakterem jsme venkovskou školou, kterou navštěvují žáci z našeho města a ze spádových obcí, kde školy nejsou nebo pouze malotřídní s třídami 1. stupně. Velké Hamry jsou zapojeny do KPSVL (koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám). Škola je součástí místní komunity, je aktivním partnerem rodičů, obce, ostatních vzdělávacích institucí, neziskových organizací a místních zaměstnavatelů. Směřujeme k inkluzivní škole, kterou vnímáme jako dobrou školu, ve které každý žák zažívá osobní i společný úspěch, plně rozvíjí své dovednosti směrem k osobnímu maximu a přijímá za své vzdělání a chování osobní odpovědnost.

Naše hodnoty, na kterých stavíme: respekt, spolupráce, smysluplnost, slušnost a profesionalita.