ZŠ a MŠ Velké Hamry podporují své pedagogy

ZŠ a MŠ Velké Hamry podporují své pedagogy

Uvědomujeme si, že bez pedagogů, kteří mají dostatek informací, zkušeností a kteří dostávají i další podporu se změna ve vzdělávání nemůže podařit. Nečekáme na pokyny „shora“, ale snažíme se hledat cesty ke zlepšení u každého pedagoga, podporujeme jejich dovednosti a klademe důraz na spolupráci a možnost sdílet své zkušenosti. K tomu využíváme učitelské kluby, supervizi a mentoring. Právě díky finanční podpoře Nadace OSF se podařilo zajistit kvalitní mentorku Mgr. Janu Stejskalovou ze vzdělávací organizace JOB inovace, která pracuje jak s celým sborem, tak zejména s jednotlivci a malými skupinkami a pomáhá učitelům zvládat nové situace, které učitelé při své práci zažívají.