Učitelé ZŠ a MŠ Velké Hamry sdílí své zkušenosti s jinými školami

Učitelé ZŠ a MŠ Velké Hamry sdílí své zkušenosti s jinými školami

V rámci aktivity projektu podpořeného Nadací OSF proběhly návštěvy mezi učiteli naší školy a učiteli ze škol, které řeší podobné problémy.  Velmi přínosné bylo setkání mezi vedením školy ve Velkých Hamrech a školy ve Šluknově. Obě školy řeší začlenění romských žáků do běžné školy a výměna cenných zkušeností zejména s komunikací s rodiči těchto žáků, řešením, která pomáhají vyrovnat oslabení dětí při vstupu do školy, kde dětem chybí zejména dostatečný pojmový aparát, je velmi přínosná. Naše škola má velmi dobře nastavenou podporu dětí  na 1. stupni ZŠ, kde se mohli kolegyně ze Šluknova inspirovat.  Pro vedení naší školy byly zejména cenné informace a zkušenosti se začleněním žáků sociálně slabých na druhém stupni, kde dosud nemáme tolik zkušeností.

Druhá aktivita sdílení zkušeností byla zaměřena na zavedení písma Comenia Script u žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí. Naše paní učitelky navštívili ZŠ ve Frýdlantu v Čechách, kde mají již několika letou zkušenost jak s nevázaným písmem, tak s žáky, kteří mají speciální vzdělávací potřeby.