Učitelé v lavicích

Učitelé v lavicích

Dvě říjnová odpoledne zasedli učitelé z Křenové do lavic místo dětí. Všichni pedagogové s vedením školy se zúčastnili semináře na téma: „Podpůrná opatření při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.“

Seminář vedla zkušená lektorka paní Mgr. Ondráčková ze vzdělávací agentury EDUPRAXE, jejíž je spoluzakladatelka. V současnosti se plně věnuje dalšímu vzdělávání pedagogů a přednáší na pedagogické fakultě pro studenty výchovného poradenství.

Pedagogy seznámila s komplikovanou a neustále se měnící legislativou v oblasti inkluze, se kterou se všechny školy musí „poprat“.  Dále byl seminář zaměřen především na praktické dovednosti při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, hodnocení výstupů ŠVP , výukové metody, organizaci a formy práce s našimi žáky. Druhé odpoledne dle našich požadavků, bylo zaměřeno na podpůrné opatření  IVP a na vysvětlení všech částí doporučení ŠPZ. Všem učitelům byla předána jasná metodika tvorby IVP, kterou jsme si dále rozpracovali a rozšířili si ji dle specifik našich žáků.

Přestože školení bylo náročné na čas, pozornost i soustředění po odučených dopoledních hodinách, většina kolegů poskytla pozitivní zpětnou vazbu a odpoledne strávené ve školní lavici bylo pro ně inspirující.