Stínování ve spřátelené ZŠ Předlice

Stínování ve spřátelené ZŠ Předlice

Nedávno jsme se zúčastnili stínování ve spřátelené Základní škole ve čtvrti Předlice v Ústí nad Labem. Nejprve nás pan ředitel seznámil s vybranými zaměstnanci školy (členové ŠPP, zástupkyně ředitele, asistenti pedagoga, …). Po velmi přínosné diskusi, která se týkala výuky, pedagogických i nepedagogických pracovníků, žáků, spolupráce rodin se školou, spolupráce školy se státními i nestátními institucemi, financí a dalších oblastí, jsme si prohlédli školu a zhodnotili, jak bychom mohli ještě vylepšit podmínky vzdělávání u nás ve škole. Následovala procházka v okolí školy.

Z Předlic jsme si odvezli mnoho cenných rad a doufáme, že i informace, které zazněly ze strany našich pedagogů, byly také užitečné.