O naší škole

O naší škole

Základní škola a mateřská škola Brno, Antonínská 3, příspěvková organizace

 

Vize školy

Respektujeme individualitu každého dítěte, snažíme se rozvíjet jeho potenciál.

 

Zaměření školy

Jsme základní školou s rozšířenou výukou cizích jazyků. Zaměřujeme se na výuku anglického a německého jazyka.

 

Naše priority

Naší prioritou je zvyšování efektivity pedagogické práce v podmínkách rozvíjející se organizace, která je zaměřena na to, aby se každé dítě učilo naplno a s radostí. Důraz je kladen na individuální rozvoj pedagogických pracovníků a efektivní systém řízení.

 

Východiska naší práce:
-           Každý žák je důležitý, rodič je partnerem školy
-           Učitel je odborník
-           Jsou vytvořeny podmínky pro osobní rozvoj každého pedagoga
-           Učitel přijímá roli učitelského lídra
-           Učitelé jsou týmem, tým je víc než souhrn jednotlivců
-           Nový člen týmu je vítán a jsou vytvořeny podmínky pro rozvoj jeho potenciálu
-           Škola je součástí vnějšího prostředí v místě svého zřízení

 

Týmové koučovámní

Mgr. Libor Tománek

Ředitel školy