Liga komunitních škol opět „aktivní“

Liga komunitních škol opět „aktivní“

Školy organizované v rámci Ligy, školy partnerské, školy a organizace sympatizující s cíli Ligy nikdy aktivní být nepřestaly. Dále jsme se setkávali, pořádali workshopy, sdíleli příklady dobré praxe, byli činní na všech úrovních, prosazujíce komunitní a inkluzivní cíle vzdělávání.

Školy organizované v rámci Ligy, školy partnerské, školy a organizace sympatizující s cíli Ligy nikdy aktivní být nepřestaly. Dále jsme se setkávali, pořádali workshopy, sdíleli příklady dobré praxe, byli činní na všech úrovních, prosazujíce komunitní a inkluzivní cíle vzdělávání.